Autogramy

Reklamní leták časopisu Lumír s autogramy.

Reklamní leták časopisu Lumír s autogramy.

Reklamní leták s upoutávkou na 25. ročník časopisu Lumír. Na rubu reprodukce kresby Hugo Boettingera: Redaktoři Lumíra. Pod kresbou podpisy Hanuše Jelínka a Františka Skácelíka.

Vyvolávací cena
400 Kč (473 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Legitimace Svatoboru.

Legitimace Svatoboru.

Legitimace knihkupce Karla Reichla. Správní rok 1928. Podepsáni: předseda František Mareš, jednatel Dr. Guth Jarkovský a pokladník Dr. Vratislav Černý. Psáno černým perem. 

Vyvolávací cena
400 Kč (473 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Benešovský-Veselý, Jan Václav (1853 - 1904)

Datováno V Praze, 30. prosince, 1899. Psáno na dopisním papíře po třech stranách černým perem. Benešovský-Veselý vysvětluje Herrmannovi, proč nenapsal článek na obranu Švandy dudáka. Měl termín od Topiče. Je rád, že aféra s časopisem je u konce a přeje "Švandovi" jen to nejlepší. Na závěr přeje k Novému roku.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

 

Vyvolávací cena
225 Kč (266 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Vizitka s obálkou.

Vizitka s obálkou.

Boettinger, Hugo (1880 - 1933)

Vizitka se sdělením. Na líci tištěné jméno s adresu, na rubu sdělení černým perem. Datováno 11. XI. 28, bez místa odeslání (Praha). Boettinger se omlouvá, ale musí odmítnout nabídku spolupráce. Kreslí do několika časopisů, chystá výstavu, má rozdělány tři portréty apod. Vloženo do orig. obálky se známkou, bez razítka. Adresát: Velectěný pán p. Karel Reichel, knihkupec, Praha III., Újezd 24. Na rubu napsána malířova adresa.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
400 Kč (473 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis pro Ignáta Herrmanna.

Dopis pro Ignáta Herrmanna.

Burian, Jaroslav

Datováno 21/8 92, bez místa odeslání (Písek). Psáno na dopisním papíře po čtyřech stranách černým perem. Na první straně Herrmannovi poznámky modrou a červenou pastelkou. Burian postrádá své dílo o pěstování lesů, které zaslal spolu s odbornou recenzí do Národních listů. Nerad Herrmanna obtěžuje, ale prosí ho o pomoc. Na závěr poznamenává, že se Dr. Žofka těší, že Herrmann napíše do Švandy nějakou historku  o Písku.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
220 Kč (260 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Čapek, Karel

Datováno v Brně 9. května 1900. Psáno na archu papíru po dvou stranách černým perem. Na první straně Herrmannova poznámka modrou pastelkou: "Dr. Čapek, Brno". Čapek děkuje za zaslaný dopis spolku Zobáci, kterého si všichni velmi váží a postupně si ho čtou. Pan poslanec Konrád Martinek z Vyškova posílá jako vděk jitrnice, které Čapek přikládá.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Aktuální cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:03

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Červinka, Karel (1872 - 1949)

Datováno Brandýs nad Labem 26/IV 5. Psáno na dopisním papíře po čtyřech stranách černým perem. Na první straně Herrmannova datumka: 27. 4. 1905. Červinka zve Herrmanna na lov sluk. Dále ho prosí, aby mu honorář za povídku Jidáš Peluňka poslal do Brandýsa. V sobotu odpoledne odjíždí do Městce Králové a tam by obyvatelé mohli pátrat, kdo je autorem. V Brandýse to nikoho nebude zajímat.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Prof. PhDr. Čupr, Karel (1883 - 1956)

Datováno 19/I 900, bez místa odeslání. Psáno na dopisním papíře po jedné straně černým perem. Čupr zasílá svůj příspěvek do Švandy dudáka. Prosí, ať se na to Herrmann podívá, není-li to dlouhé nebo hloupé. Sranda by byla, kdyby to bylo i dlouhé, i hloupé.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
150 Kč (177 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Engelmüller, Ferdinand (1867 - 1924)

Bez místa odeslání (Praha). Datováno 9./XII. 1921. Psáno na dopisním papíře s hlavičkou malíře, dvě strany černým perem. Na první straně Herrmannova datumka: 12 pros. 1921. Engelmüller děkuje za dopis. Je rád, že mají o republiku stejné starosti. Musí své syny vychovati tak, aby ji podporovali. Na závěr zve Herrmanna na návštěvu.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Grégr, Julius (1831 - 1896)

Datováno 4/6 885, bez místa odeslání (Praha). Psáno na dopisním papíře po dvou stranách černým perem. Grégr nabízí Herrmannovi, aby přispíval do každého nedělního čísla Národních listů. První humoresku chce již zítra.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
250 Kč (295 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Grégr, Julius (1831 - 1896)

Bez údajů. Psáno na dopisním papíře po jedné straně, modrou a červenou pastelkou. Grégr chválí Herrmannovu humoresku v nedělních Národních listech. Nabízí mu, aby psal pravidelně. Za každou humoresku nabízí 10 zl.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav (1861 - 1943)

Datováno Klatovy 24. října 1893. Psáno na dopisním papíře po třech stranách černým perem. Guth-Jarkovský děkuje za knihu "Domácí štěstí", udělala mu radost. Popisuje svůj staromládenecký život a potíže s posluhovačkou. Vzpomíná na Prahu, kterou má rád a na Máj (Spolek českých spisovatelů beletristů Máj), po kterém se mu stíská. Těší se na Herrmannovu návštěvu a pozdravuje jeho paní.

Herrmann, Ignát: Domácí štěstí. Bez místa vydání, Bursík & Kohout, 1893. Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
250 Kč (295 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav (1861 - 1943)

Datováno 21/3 902, bez místa odeslání (Praha). Psáno na dopisním papíře s hlavičkou časopisu Do světa, jedna strana černým perem. Ve verších psaný dopis. Guth-Jarkovský informuje Herrmanna, že vychází jeho článek.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
180 Kč (213 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Podpisy na programu.

Podpisy na programu.

Kubelík, Jan (1880 - 1940), Hájek Prof., Emil (1886 - 1974)

Program koncertu Jana Kubelíka, který pořádal Hudební spolek v Jičíně v divadle "Český ráj" dne 22. února 1928. Na klavír doprovázel Prof. Emil Hájek. Na první straně programu Kubelíkova podobizna. Pod portrétem podpisy Jana Kubelíka a Emila Hájka. Černým perem a tužkou.

 

Vyvolávací cena
250 Kč (295 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Korespondenční lístek pro Karla Reichla.

Korespondenční lístek pro Karla Reichla.

Herben, Jan (1857 - 1936)

Datováno V Hostišově u Votic 23/9 1930. Razítko, prošlé poštou. Adresát vyplněn razítkem: Knihkupec Karel Reichel, Praha III, Újezd 24. Psáno po jedné straně černým perem. Herben vysvětluje, proč nemůže Reichl otisknout jeho studii. Vyjde v Činu spolu s jeho knihou Skizář k Masarykovu životopisu.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Pohlednice pro Karla Reichela.

Pohlednice pro Karla Reichela.

Hofmeister, Rudolf Richard (1868 - 1934)

Pohlednice s obrazem G. Sýkory: Na pastvě. Datováno Rožmitál pod Třemšínem, 24.I. 1929. Adresát: Vážený pán, pan Karel Reichel, knihkupec, Praha III., Újezd 24. Známka, razítko, prošlé poštou. Hofmeister píše, aby Reichel poslal knihy k podpisu.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Poupata.

(autogram, rukopis) Poupata.

Hrabal, Bohumil (1914 - 1997)

Praha, Mladá fronta, 1970. Clpl.vazba s ražbou, pap.  přebal, kapitálek. 237 (2) s. Doslov Bohumil Hrabal. Ilustrace Vladimír Boudník. Typografická úprava, obálka a návrh vazby Milan Albich. Vloženy strojopisné poznámky. Doslov a poznámky k jednotlivým povídkám. Dvě strany A4 na stroji.Na titulním listě podpis Bohumila Hrabala.

Vložen strojopis. První vydání. Částečně uvolněno vehřbetě.

Vyvolávací cena
1 800 Kč (2 127 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Pohlednice z Jiráskova Hronova.

Pohlednice z Jiráskova Hronova.

Jirásek, Alois (1851 - 1930)

Pohlednice s pohledem na Hronov. Adresát: Pan K. Reichel, t.č. v Potštejně u p. Šilera. Známka, razítko, prošlé poštou. Datováno V Hronově 21. VII. 1921. Psáno po jedné straně černým perem. Jirásek píše Reichlovi, kde je pochován F.V. Hek a informuje ho, že mu bude 31.1. odhalena v Dobrušce pamětní deska. Prosí, aby o tom napsal Sokolu. On sám se o tom také zmíní.

Hek, František Vladislav (1769 - 1847), český vlastenec, národní buditel, spisovatel, publicista a skladatel. Spisovatel Alois Jirásek použil jeho autobiografii jako předobraz hlavního hrdiny svého románu F. L. Věk.

 

Vyvolávací cena
500 Kč (591 Kč)

Aktuální cena
500 Kč (591 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis neznámé spisovatelce.

Dopis neznámé spisovatelce.

Krásnohorská, Eliška (1847 - 1926), Podlipská, Sofie (1833 - 1897)

Datováno V Praze 7/4 91. Psáno na dopisním papíře po jedné straně černým perem. Krásnohorská s Podlipskou žádají neznámou spisovatelku, aby připojila svůj podpis k ostatním. Obě podepsány. Podlipská ještě připisuje, aby tak adresátka učinila obratem a uvádí svou adresu.

Vyvolávací cena
700 Kč (827 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00

Dopis s obálkou.

Dopis s obálkou.

Kvapil, Jaroslav (1868 - 1950)

Datováno V Praze dne 15.2. 1946. Psáno na dopisním papíře na stroji. Jedna strana, podpis černým perem. Vloženo v orig. obálce. Adresátka: Paní Božena Burešová v Brně, Otevřená 10. Na zadní straně Kvapilovo rozítko. Známka, prošlé poštou. Kvapil děkuje za dopis. Vzpomíná na zesnulého manžela paní Burešové a přeje jí, aby se dočkala všeho, na co se v dobách nesvobody těšili.

Vyvolávací cena
500 Kč (591 Kč)

Začátek aukce:
8. 4. 2022 10:00
Konec aukce:
10. 4. 2022 20:00