Poděkování za blahopřání k 50. narozeninám.

Hlavica, František (1885 - 1952)

Dvojlist. Na první straně tištěný text s podpisem výtvarníka. Na čtvrté straně stříbrná serigrafie 10,2 x 6,4 cm od Františka Hlavici. Nedatováno. Rok 1935.

Chagall III., str. 165. 


Poděkování za blahopřání k 50. narozeninám.
Kategorie:
Příležitostná a užitková grafika.

  Cena
45 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné