Autogramy

Věnování na kartě.

Věnování na kartě.

Achard, Marcel (1899 - 1974)

Karta 5,8 x 11,2 cm. Nedatováno, psáno po jedné straně modrým perem. Věnování herci Jiřímu Lírovi. Montováno na karton, pod kartou nalepen štítek se jménem dramatika.

Cena: 605 Kč


Afrika snů a skutečnosti. Z cestovního deníku J. Hanzelky a M. Zikmunda.

(augram) Afrika snů a skutečnosti. Z cestovního deníku J. Hanzelky a M. Zikmunda.

Zlín, Klub H+Z, občanské sdružení & Muzeum jihovýchodní Moravy, 2004. Leporelo. Nestr. (11s.). Vloženo v originální obálce s razítkem Miroslava Zikmunda. Známky, prošlé poštou. Uspořádali Josef Ruszelák a Miroslav Zikmund. Ilustrace František Přikryl. Čb. fotografie z archivu Hanzelky a Zikmunda. Grafická úprava Josef Ruszelák. U titulu věnování Miroslava Zikmunda ze 7. 3. 2005.

Z pozůstalosti knihvazače Miroslava Janoty. Výborný stav.

Cena: 252 Kč


Podpis s notovým záznamem.

Podpis s notovým záznamem.

Casals, Pablo (1876 - 1973)

Podpis na kartě 6,2 x 11,4 cm, notový zápis. Datováno 1937, montováno na karton.

Cena: 1 484 Kč


Podpis na kartičce.

Podpis na kartičce.

Disney, Walt (1901 - 1966)

Podpis černým perem na kartičce 7,6 x 12,7 cm. Datováno vlevo dole 18.XI. 38. Montováno na karton.

Cena: 22 260 Kč


Podpis s věnováním na kartičce.

Podpis s věnováním na kartičce.

Duhamel, Georges (1884 - 1966)

Podpis s věnováním na kartičce 7,1 x 9,5 cm. Datováno dole uprostřed November 38. Psáno černým perem. Montováno na karton.

Cena: 2 174 Kč


F.L. Čelakovský 1852 - 1952.

F.L. Čelakovský 1852 - 1952.

Bez údajů. OBr., nestr. (6 s.). Text Miroslav Treybal. Vložena báseň Miloše Tůmy signovaná modrým perem. Na obálce nalepeny dvě poštovní známky.

Cena: 119 Kč


Kresba s podpisem.

Kresba s podpisem.

Heine, Thomas Theodor (1867 - 1948)

Kresba černým perem 4,5 x 6,5 cm. Signováno vpravo dole černým perem. Vlevo dole datace: 16 XII 37. Kresleno na kartě. Karta montována na černý karton.

Cena: 1 936 Kč


Věnování na kartě.

Věnování na kartě.

Hilton, James (1900 - 1954)

Přání na kartě ,6 x 11,2 cm. Psáno černým perem, datováno Hollywood 1939. Montováno na karton. Pod kartou kartička se jménem spisovatele a poznámky od sběratele.

Sbírka herce Jiřího Líra.

Cena: 1 187 Kč


List s citátem a podpisem spisovatele.

List s citátem a podpisem spisovatele.

John, Jaromír (1882 - 1952)

Datováno Olomouc, I. prosince 1948. Psáno na ručním papíře černým perem.

Cena: 119 Kč


Konvolut sedmi autogramů.

Konvolut sedmi autogramů.

Podpisy sedmi spisovatelů: Antonín Sova, Václav Hladký, Dr. Karel Pippich, Jaroslav Vrchlický, Gabriela Preissová, Dr. Jan Herben, Josef Konrád. Nalepeno na kartonu, podepsáni černým perem. Vpravo dole poznámka tužkou od Ignáta Herrmanna: Spěchá velmi.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna. 

Cena: 787 Kč


Podpis na kartičce.

Podpis na kartičce.

Lehár, Franz (1870 - 1948)

Podpis černým perem na kartě 7,5 x 9,5 cm. Montováno na karton. Pod kartou nalepena kartička se jménem skladatele.

Cena: 2 420 Kč


Podpis na kartě.

Podpis na kartě.

Maurois, André (1885 - 1967)

Podpis černým perem na kartě 6 x 12,3 cm. Datováno 25.X. 1938. Montováno na karton. Pod kartou nalepena kartička se jménem spisovatele.

Cena: 1 210 Kč


Autogram na kartě.

Autogram na kartě.

Mehunin, Yehudi (1915 - 1998)

Podpis s datem 1938 kartě 7,3 x 10,9 cm. Psáno černým perem. Montováno na karton. Pod kartou nalepena kartička se jménem virtuosa.

Cena: 1 004 Kč


Autogram na kartě.

Autogram na kartě.

Melicharová, Hermína (1922 - 1999)

Podpis modrou propiskou na kartě 10,1 x 15,6 cm.

Cena: 89 Kč


Pohlednice s notovým záznamem.

Pohlednice s notovým záznamem.

Neumann, František (1864 - 1929)

Pohlednice s portrétem skladatele. Pod portrétem notový záznam psaný černým perem. Datováno Brno 20. V. 1927, podepsáno. Na rubu podpis černým perem.

Pozůstalost M. Svobodové, přítelkyně skladatele. Opotřebováno.

Cena: 82 Kč


Autogram na kartičce.

Autogram na kartičce.

Opasek, Anastáz (1913 - 1999)

Podpis modrým perem na kartičce 10,5 x 15,1 cm. Na zadní straně razítko původního majitele autogramu.

Cena: 252 Kč


Věnování na fotografii.

Věnování na fotografii.

Pertile, Aureliano (1885 - 1952)

Věnování na orig. fotografii 23,7 x 15,3 cm. Psáno fialovým perem. Datováno Milano 1933. Montováno na karton.

Sbírka JUDr. Jaromíra Uhlíře, redaktora Národních Listů.

Cena: 2 523 Kč


Podpis na kartě .

Podpis na kartě .

Piccard, Auguste (1884 - 1962)

Podpis na kartě 6,3 x 9,7 cm. Montováno na šedivý karton. Psáno černým perem. Nedatováno. Dole poznámky tužkou od sběratele.

Sbírka herce Jiřího Líra.

Cena: 2 003 Kč


Libuše.

(autogram) Libuše.

Pirková, Hana (1894 - 1944)

Pohlednice s fotografií Hany Pirkové v roli Libuše v Národním divadle v Brně. 13,8 x 9 cm. Fotografoval Petruj, Česká 4, Brno. Na zadní straně věnování Hany Pirkové černým perem. Datováno Brno, 6/I. 1926. Podpis pěvkyně vpravo dole na fotografii.

Cena: 151 Kč


Podpis na kartičce.

Podpis na kartičce.

Priestley, J.B. (1894 - 1984)

Autogram na kartičce 9 x 14,5 cm. Montováno na černý karton. Pod autogramem nalepena karta se jménem anglického spisovatele.

Cena: 1 150 Kč