Pamětní list k večeru Františka Halase.

Lacina, Bohdan (1912 - 1971)

Arch papíru. Vpravo dřevoryt 12,9 x 8,9 cm. Vlevo tištěný text. Nesignováno, nedatováno. Prosinec 1956.

Chagall VII., str. 22 - 23.


Pamětní list k večeru Františka Halase.
Kategorie:
Příležitostná a užitková grafika.

  Cena
119 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
rezervováno