Prof. ThDr. Ing. Trojan Jakub Schwarz (1927)

O autorovi

Narozen:
1927
Zemřel:
Neznámé

Chrakteristika

Český teolog a bývalý děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem knih a článků v odborných filozofických a teologických časopisech. Hlavním tématem jeho prací jsou otázky antropologie a sociální etiky, zejména pak problematika moci a občanské odpovědnosti. Trojan je čestným členem Vědecké rady Karlovy univerzity, členem rady spolku Akademická YMCA a člen ediční rady pražského vydavatelství OIKOYMENH.