Máchal Jan (1854)

O autorovi

Narozen:
1854
Zemřel:
1938

Chrakteristika

Český slavista a literární historik. Vystudoval klasickou filologii, češtinu a němčinu na univerzitách v Praze a ve Vídni, poté působil jako gymnaziální profesor. V roce 1894 byl jmenován docentem, 1901 profesorem dějin slovanských literatur na FF UK v Praze. Zabýval se slovanskou mytologií a folklorem, později srovnávacími dějinami slovanských literatur, dějinami českého dramatu a novodobou českou literaturou.