Kabát Karel (1875)

O autorovi

Narozen:
1875
Zemřel:
1944

Chrakteristika

Český polygraf a publicista. Vyučil se polygrafem v Klatovech, poté pracoval v tiskárně Státního nakladatelství, kde pracoval jako korektor, faktor a poté zástupce ředitele tiskárny. Byl činný v několika odborných organizacích, především ve Spolku faktorů knihtiskáren a Knihovědné společnosti československé. Jako publicista přispíval odbornými články do časopisů Typografie, Typografické listy a dalších, zabýval se především historií knihtisku a knihtiskáren, osobností Jiřího Melantricha z Aventina a podobně.