Vančura Jindřich (1854)

O autorovi

Narozen:
1854
Zemřel:
1935

Chrakteristika

Český historik. Studoval historii, geografii, románské jazyky na angličtinu na Karlově univerzitě, poté působil jako středoškolský profesor dějepisu a zeměpisu. Zabýval se především dějinami české reformace a regionální historií jižích Čech, především města Klatov, jejichž historii od nejstarších dob do roku 1751 zpracoval ve čtyřdílné práci. Do češtiny přeložil několik prací Ernsta Denis, jemuž věnoval také několik článků a knih.