(vazba, autogramy) Člověk Jindřich Svoboda. Knihař.

Brno, Bohumil Ill, 2008. Plkož. vazba s ražbou, zlatá ořízka, kapitálek, kartonové pouzdro. Vázala Eliška Čabalová-Hlaváčová, signováno na předsádce značkou. 104 (2) s. Texty, vzpomínky různých autorů. Za některými z nich podpisy perem. Podepsáni: Eliška Čabalová, Anežka Fialová, Ludvík Kundera, Jiří Fogl, Zdeněk Fuksa, Dagmar Halasová, Dalibor Chatrný, Jan Juránek, Hana Karkanová 2x, J.H. Kocman, Michaela Losenická, Tomáš Mazáč, Klára Osolsobě (Halasová), Pavla Pačínková, Jiří Šindler, Jan M. Tomeš, Václav Trpělka, Karel Zeman a Bohumil Ill. Černobílé ilustrace a fotografie v textu. Vloženo 22 originálních exlibris a jedna vinařská viněta, vše reprodukováno v knize. Vložen orig. dopis Jana M. Tomeše Bohumilu Illovi. Datováno Praha, prosinec 2008. Psáno po jedné straně modrým perem. Tomeš děkuje za možnost publikovat v Illově sborníku. Celkem 200 výtisků, z toho 59 číslovaných autorských výtisků. Tento jeden z nich, č. LIX.

 


Člověk Jindřich Svoboda. Knihař.

Kategorie:
Bibliofilie

  Začátek aukce:
23. 3. 2017 10:00
  Konec aukce:
25. 3. 2017 23:59

  Počáteční cena:
2 500 Kč (2 954 Kč)
  Aktuální cena:
5 100 Kč (6 026 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.23, 25. 3. 2017 23:21